تبلیغات
آموزش رایانه - آموزش پاسکال (قسمت دوم)
آموزش رایانه
تفاهم : شامل 3ت (توانایی -تحمل- تفاوتها)
سه شنبه 18 اسفند 1388

آموزش پاسکال (قسمت دوم)

سه شنبه 18 اسفند 1388

نوع مطلب :

آموزش پاسکال (قسمت دوم)
مثال : برنامه ای بنویسید كه دو عدد را از ورودی دریافت و چنانچه عدد اول در بازه 0 تا 5 بود توان دوم عدد دوم را چاپ كند چنانچه 68 بود حاصلضرب دو عدد را چاپ كند و در غیر اینصورت مقادیر مجاز را چاپ كند.
BEGIN
WRITELN('ENTER TWO NUMBER');
READLN(A,B);
CASE A OF
0..5 :WRITELN(B*B);
68:WRITELN(A*B)
ELSE
WRITELN('ENTER 0..5 OR 68');
END;
END.
- معادل برنامه بالا با دستور If :
Begin
Writeln('enter 2 number');
Readln(a,b);
If (a>=0)and(a<=5) then
Writeln(b*b)
Else
If a=68 then
Writeln(a*b)
Else
Writeln('enter 0..5 or68');
End.
تكلیف : روشی برای تلفظ اعداد پیدا كنید.

حلقه تكرار :
1- تعداد معین
2- تعداد معین
Do مقدار نهایی to { مقدار شروع=: متغیر for
downto
begin
___
___
___
end;
توجه مهم : در برخی از حلقه ها دستورات داخل حلقه به متغیر حلقه مرتبط می باشند و در برخی موارد هیچگونه ارتباطی وجود ندارد.
حلقه for برای تعداد تكرار معین به كار میرود
Downto : در مواردی به كار میرود كه مقدار اولیه از مقدار نهایی بیشتر باشد

مثال : برنامه ای بنویسید كه توان دوم اعداد 100 تا 200 را چاپ كند.
Begin
For i:=100 to 200 do
Begin
Writeln(i*i);
End;
End.
نكته : اجازه ندارید مقدار متغیر حلقه را در داخل بدنه عوض كنید .
مثال : برنامه ای بنویسید كه حاصلجمع اعداد 100..1 را چاپ كند.
Begin
Sum:=0;
For i:=1 to 10 do
Begin
Sum:=sum+i
End;
Write(sum);
End.


مثال : برنامه ای بنویسید كه حاصلجمع مضارب 5 بین 0 تا 100را به دست آورد.
Begin
Sum:=0;
For I:=1 to 20 do
Begin
Sum:=sum+i*5;
End;
Writeln(sum);
End.
مثال : برنامه ای بنویسید كه دو عدد را از ورودی دریافت و اعداد ما بین این دو عدد را چاپ كند (aBegin
Writeln('enter a,b');
Readln(a,b);
For I:= a to b do
Writeln(i);
End.

مثال : برنامه ای بنویسید كه با یك حلقه for اعداد بین100..1 و738..353و 950..940 را چاپ كند
Begin
For i:=1 to 950 do
Begin
If ( i>=1) and (i<=100) then
Writeln(i);
If (i>353) and (i<=738) then
Writeln(i);
If (i>=940) and (i<=950) then
Writeln(i);
End;
End.
معادل برنامه بالا با استفاده از دستور case :
Begin
For i:=1 to 950 do
Case I of
1..100,353..738,940..950: writeln(i);
end;
end.
باقیمانده mod
مثال :
X mod y
مثال : برنامه ای بنویسید كه مضارب 7 بین 1 تا 100 را چاپ كند
Begin
For i:= 1 to 100 do
Begin
If I mod 7 = 0 then
Writeln(i);
End;
End.
مثال : برنامه ای بنویسید كه تعداد مضارب 5و7 را در بازه 231~846 چاپ كند.
Begin
K:=0;
C:=0;
For i:=846 downto 231 do
Begin
If I mod 5 = 0 then
C:=c+1;
If I mod 7 = 0 then
K:=k+1;
End;
Writeln('5=',c,'7=',k);
End;
End.
مثال : برنامه ای بنویسید كه حقوق پایه وتعداد فرزندان 100 كارگر را از ورودی دریافت و مبلغ حقوق آنها را بر اساس فرمول زیر حساب كند0
1000*تعداد فرزند + حقوق پایه = حقوق كل
Begin
For i:=1 to 100 do
Begin
Writeln('enter salary and number of children');
readln(salary,num);
kol := salary + num * 1000;
writeln(kol);
end;
end.

مثال : برنامه ای بنویسید كه 100 عدد را از ورودی دریافت و میانگین و حاصلجمع آنها را به ما بدهد.
Begin
Sum:=0;
For i:= 1 to 100 do
Begin
Writeln('enter num');
Readln(num);
Sum:=sum+num;
End;
Ave:=ave/100;
Writeln(sum,ave);
End.تعداد تكرار نامعین :
Do شرط while
begin
___
___
___
end;
مثال : برنامه ای بنویسید كه اعداد 100..1 را چاپ كند
Begin
I:=1;
While i<=100 do
Begin
Write(i);
I:=i+1;
End;
مثال : برنامه ای بنویسید كه تعدادی اسم را از ورودی دریافت و به ما بگوید چند بار اسم ali تكرار شده است(آخرین اسم end است).
Var
S:integer;
St:string;
Begin
Read(st);
While st<> 'end' do
Begin
If st='ali' then
S:=s+1;
Read(st);
End;write(s);
End.

مثال : برنامه ای بنویسید كه تعدادی عدد كه آخرین آنها صفر است را از ورودی دریافت و حاصلجمع آنها را چاپ كند.
Begin
Readln(num);
T:=1;
While num<>0 do
Begin
Sum:=sum+num;
Readln(num);
T:=t+1;
End;
Writeln('s=',s,'average',s/t);
End;
تكلیف : برای دانش آموزان یك كلاس برنامه ای بنویسید كه نام آنها به همراه تعداد نمرات و سپس نمرات آنها را به فرم زیر از ورودی دریافت كند.تعداد دانش آموزان كلاس نامعین است ولی آخرین نفر نامش end است .برنامه میبایستی پس از دریافت هر یك از اطلاعات پیامی به شكل زیر چاپ كند.

Average: Sum: Ali Name:
3
18
20
13.5
program test;
var
name:string[10];
ave,sum,nomreh:real;
num,i:integer;
begin
writeln('enter name ' );
readln(name);
while name <> 'end' do
begin
writeln('enter num:');
readln(num);
for i:=1 to num do
begin
writeln('enter nomreh: ');
readln(nomreh);
sum:=sum+nomreh;
end;
ave:=sum/num;
writeln('name:',name,'sum:',sum,'ave:',ave);
writeln('enter name ');
readln(name);
end;
end.

تكلیف : میخواهیم برای برنامه های خود یك منو تهیه كنیم این منو شامل موارد زیر است
1) load
2) save
3) edit
4) exit
please select a number :
program test;
var
num:integer;
begin
writeln(' 1) load');
writeln(' 2) save');
writeln(' 3) edit');
writeln(' 4) exit');
writeln(please select a number : ');
readln(num);
while num<>4 do
begin
case num of
1:writeln('loading');
2:writeln('saving');
3:writeln('editing');
end;
end;
end.
angry birds action hack
شنبه 5 اسفند 1396 08:17 ق.ظ
اینها ایده های فوق العاده ای در مورد وبلاگ نویسی هستند.
شما برخی از چیزهای خوب را در اینجا لمس کردید هر چی رو به عقب برگردونی
Brigette
جمعه 17 آذر 1396 12:21 ب.ظ
Amazing! This blog looks exactly like my old one!
It's on a entirely different subject but it has pretty
much the same page layout and design. Great choice of colors!
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 05:49 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است. من خوشحالم که شما به سادگی
این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشت لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این.
با تشکر برای به اشتراک گذاری
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 10:18 ب.ظ
با تشکر برای به اشتراک گذاشتن افکار خود. من واقعا از تلاش های شما قدردانی می کنم و بار دیگر از نوشتن نظرات بعدی خود انتظار دارم.
cam4 token generator / hack + download
دوشنبه 6 آذر 1396 11:22 ب.ظ
حیرت آور! این وبلاگ دقیقا مثل یک پیرمرد من است! این موضوع کاملا متفاوت است اما تقریبا همان طرح و طراحی صفحه است. انتخاب عالی رنگ!
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:01 ب.ظ
من دقیقا مطمئن نیستم اما این سایت در حال بارگذاری است
خیلی آهسته برای من آیا هر کس دیگری دارای این مشکل است یا این که
یک موضوع در پایان من؟ بعدا بررسی خواهم کرد و مشکل را خواهم دید
هنوز وجود دارد.
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:00 ب.ظ
پست بسیار عالی
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:36 ب.ظ
فوق العاده است، چه وبلاگ آن است! این وبلاگ اطلاعات مفید برای ما ارائه می دهد، نگه داشتن آن.
std testing near me
سه شنبه 9 آبان 1396 04:12 ب.ظ
سلام، پست خنده دار یک مسئله با سایت شما در اینترنت اکسپلورر وجود دارد، این را آزمایش کنید؟
IE، با این همه، رهبر بازار است و عنصر بزرگی از افراد دیگر نوشتن فوق العاده خود را از دست خواهد داد
به دلیل این مشکل
free std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:42 ق.ظ
من قبلا نمیتوانستم سایت شما را ترک کنم
به پیشنهاد می کنم که من واقعا دوست معمولی اطلاعات شخصی عرضه به شما
بازدید کنندگان؟ برای بازرسی پست های جدید، اغلب به عقب برگشته است
std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:18 ب.ظ
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم قبل از دیدن این وب سایت اما بعد از رفتن از بسیاری از
مقالات من متوجه شدم که برای من تازه است. صرفنظر از این، من مطمئنا خوشحالم که آن را کشف کردم و خواهم بود
کتاب آن را علامت گذاری و چک کردن اغلب!
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:58 ب.ظ
خوشبختم من خیلی سپاسگزار هستم وبسایت شما را پیدا کردم، من واقعا شما را یافتم
تصادف، در حالی که من به Aol به دنبال چیز دیگری بود، با این وجود من در اینجا هستم و فقط می خواهم برای بسیاری از تشکر از پست های فوق العاده
و یک وبلاگ لذت بخش تمام دور (من نیز دوست موضوع / طراحی)، من
وقت آن را ندارید که همه را در لحظه مرور کنید، اما من آن را ذخیره کرده ام و همچنین RSS های خود را اضافه کرده ام،
بنابراین زمانی که من وقت دارم دوباره به خواندن یک معامله بزرگ بیشتر خواهم پرداخت
آیا کار عالی انجام دهید.
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:23 ب.ظ
سلام همکاران، این مقاله فوق العاده در مورد فرهنگ و به طور کامل تعریف شده است، آن را نگه دارید
تمام وقت
cheap psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:42 ب.ظ
با تشکر از حمایت از به اشتراک گذاری چنین ایده خوبی، پست خوب است،
به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده ام
working chaturbate token hack
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:09 ق.ظ
It's really a nice and useful piece of info.
I am happy that you shared this helpful information with us.
Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
What causes burning pain in Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:10 ب.ظ
Hello colleagues, its wonderful piece of writing
on the topic of tutoringand completely explained, keep it up all the time.
What causes pain in the Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:37 ب.ظ
It's wonderful that you are getting ideas from this post as
well as from our argument made here.
laboredsalvatio77.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:04 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my children. I found a sea
shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
free online chaturbate token generator
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:18 ب.ظ
Good answers in return of this difficulty with solid arguments and telling all on the topic of that.
Cathern
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:31 ب.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to help with
SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good gains. If you know of any please share.
Thank you!
http://melinamlenar.blog.fc2.com/blog-date-201506.html
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:08 ق.ظ
Good way of telling, and fastidious article to take information concerning my presentation subject, which i am going to present in institution of higher education.
home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 02:25 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا نه
نشستن درست با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما
در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه
تنها برای while. من با این حال
کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما
خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما که می توانید
انجام من خواهد بدون شک تا پایان مجذوب.
anonymous std testing
جمعه 2 تیر 1396 05:51 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا حل
و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای
کوتاه در حالی که. من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را
سادگی به پر کسانی که معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من
را قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
Irving
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:04 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads
up and let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers
and both show the same results.
Sabina
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:36 ق.ظ
Greetings from Los angeles! I'm bored to tears at work so I decided to browse
your website on my iphone during lunch break.
I really like the info you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm surprised at how quick your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:34 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any
please share. Many thanks!
رسول
سه شنبه 18 اسفند 1388 11:27 ق.ظ
سلام دوست عزیز. وبلاگ زیبا و پر محتوایی داری. منو به اسم:
"بازار صفا سیتی( وای هرچی بخوای داره)"
لینک کن و بعد تو نظرات وبلاگم بهم بگو با چه عنوانی لینکت کنم ظرف 24 ساعت لینک میشی
در ضمن به دلیل امکانات بسیار زیاد وبلاگ ممکن است بالا اومدن وب مقداری طول بکشد.
حتما به ما سر بزنیاااااااااااا
هرچی که توش بخوای پیدا میشه بری تو دیگه بر نمیگردی
منتظرت هستم......... فدای تو
با تشکر. دانلود برنامه ارسال نظر گروهی به میهن بلاگ به صورت رایگان و بانک ایمیل های تفریحی : http://www.iroonigroup.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر