تبلیغات
آموزش رایانه - الگوریتم چیست؟
آموزش رایانه
تفاهم : شامل 3ت (توانایی -تحمل- تفاوتها)
سه شنبه 18 اسفند 1388

الگوریتم چیست؟

سه شنبه 18 اسفند 1388

نوع مطلب :

الگوریتم چیست؟
آموزش الگوریتم نویسی - آموزش مقدماتی

کلمه الگوریتم از نام ریاضیدان برجسته ایرانی, ابو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی و به پاس خدمات ارزنده او به توسعه دانش بشری گرفته شده‌است. او اولین کسی است که علم جبر را کشف کرد.
لازم به ذکر است که کلمه الجبرا در انگلیسی نیز برگرفته از روی کتاب مشهور او, الجبر و المقابله‌است. به همین دلیل دانشمندان علم کامپیوتر او را پدر برنامه نویسی نامیده‌اند .

در اینجا دو تعریف را برای الگوریتم بیان می‌كنیم:

 

1- مجموعه‌ای خاص از روال منطقی و یا ریاضی ساده و خوب تبیین شده می‌باشد که می‌تواند در حل یک مسئله مشخص کمک کند. الگوریتم دستورالعملی برای یافتن پاسخ درست یک مساله سخت به وسیله شکستن آن مساله به مراحل ساده و آسان می‌باشد .
۲- هر روال محاسباتی خوش تعریفی است که مقداری, یا مجموعه‌ای از مقادیر را بعنوان ورودی می‌گیرد و مقداری, یا مجموعه‌ای از مقادیر را بعنوان خروجی تولید می‌کند. بنابراین یک الگوریتم یک توالی از گام‌های محاسباتی است که ورودی را به خروجی تبدیل می‌کند.
یک الگوریتم یابد سه شرط اساسی زیر را تأمین کند :
  • لیست دستورالعمل‌ها باید محدود بوده و به اندازه‌ای کوتاه باشد تا قابل اجرا گردد.
  • هر دستورالعمل باید دارای قابلیت اجرا باشد، شما هم باید بتوانید اجرا کارهای یاد شده را به اجرا برسانید.
  • الگوریتم باید روند اجرا را قادر سازد تا در یک نقطه به پایان برسد.

مثلا این جوك معروف را در نظر بگیرید:

می دونی یک فیل را چطوری با سه حرکت می گذارند توی یخچال؟ اول در یخچال را باز می کنند، بعد فیل را می گذارند توش، بعد هم در یخچال را می بندند.

شاید جواب این جك ظاهرا یك الگوریتم باشد، اما اینطور نیست چون ویژگی دوم یعنی قابل اجرا بودن را ندارد.

الگوریتم‌های مرتب سازی 2
آموزش الگوریتم نویسی - آموزش مقدماتی
نوشته شده توسط محمد حسین سعادت فر   
یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در برنامه‌نویسی، بهینه بودن الگوریتم است. منظور از بهینه بودن این است که با کمترین هزینه، بیشترین بازده را دریافت کنیم. منظور از هزینه، میزان حافظه مصرفی و منظور از بازده، انجام سریع‌تر عملیات است. این دو عامل معمولا رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند و معمولا سریع‌ترین الگوریتم‌ها، اگر هزینه پایینی داشته‌باشند، بسیار پیچیده‌اند و از طرف دیگر، الگوریتم‌های ساده (بازگشتی) هزینه بالایی دارند. روش‌های مختلفی برای مرتب سازی داده‌ها وجود دارد. از مولفه‌های مهم در الگوریتم‌های مرتب‌سازی میزان مقایسه و میزان جابه‌جایی است، در زیر چند نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم:

الف) مرتب‌سازی انتخابی

در این الگوریتم در هر مرحله عنصر بزرگتر پیدا می‌شود (اگر مرتب سازی نزولی باشد کوچکترین عنصر) و با یک جابه‌جایی در جای خود قرار می‌گیرد، عمل مقایسه در مرحله اول به اندازه N-1 انجام می‌شود (N تعداد داده‌های موجود است)، و در مرحله دوم به اندازه N-2. به‌همین ترتیب در مرحله iام N-i مقایسه باید انجام شود، در کل n*(n-1)/2 مقایسه باید انجام شود، و در هر مرحله حداکثر 1 جابه‌جایی انجام می‌شود. در بهترین شرایط‌داده‌ها از اول بصورت مرتب شده هستند که در این حالت هیچ جابه‌جایی صورت نمی‌گیرد؛ در بدترین حالت در هر مرحله یک جابه‌جایی داریم و حداکثر n-1 جا‌به‌جایی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب مرتبه اجرایی این الگوریتم در بهترین و بدترین شرایط به ترتیب به صورت زیر است:

O(N^2) مقایسه، O(1) جابه‌جایی

O(N^2) مقایسه، O(N) جابه‌جایی

می‌توان اثبات کرد که در مرتب سازی صعودی اگر داده‌ها به‌صورت نزولی مرتب شده باشند، میزان جابه‌جایی همان n*(n-1)/2 است ولی تعداد تعویض‌ها برابر n/2 است.


ب) مرتب‌سازی حبابی

در این الگوریتم چندین بار داده‌های مورد نظر را بررسی می‌کنیم، در هر مرحله هر عنصر با عنصر بعدی مقایسه می‌شود اگر بزرگتر بود، با عنصر بعدی جابه جا می‌شود، در پایان مرحله اول بزرگترین عنصر در آخرین خانه قرار می‌گیرد. در مرحله بعد از خانه صفر تا خانه n-1 بررسی می‌شود و به‌همین ترتیب تا اینکه به اولین عنصر که کوچکترین عنصر است برسیم. در این الگوریتم مانند الگوریتم انتخابی میزان مقایسه‌ها برابر n(n-1)/2 است و تعداد جابه‌جایی‌ها در بهترین حالت زمانی است که داده‌ها مرتب شده باشند و میزان جابه‌جایی برابر صفر می‌گردد، در بدترین شرایط زمانی است که داده‌ها به‌صورت معکوس مرتب شده‌باشند، که برابر n(n-1)/2 است، مرتبه اجرایی این الگوریتم در بهترین و بدترین شرایط به ترتیب به صورت زیر است:

O(N) مقایسه، O(1) جابه‌جایی

O(N^2) مقایسه، O(N^2) جابه‌جایی

ج) مرتب‌سازی خارجی

در این الگوریتم به ترتیب عناصر 0 تا n خوانده شده و عنصر nام در جای درست خود در زیر آرایه از قبل مرتب شده x[0]، x[1]، ... x[n-1] قرار می‌گیرد.

در مرحله اول، عنصر 0ام را در نظر می‌گیریم که بطور بدیهی مرتب است.

در مرحله دوم، عنصر 1ام را با عنصر 0ام مقایسه می‌کنیم و در جای مناسب خود قرار می‌دهیم به‌طوری که عناصر 0ام و 1ام مرتب شده باشند.

در مرحله سوم، عنصر 2ام را با دو عنصر قبلی مقایسه کرده و در جای خود قرار می‌دهیم، به‌طوری که آرایه حاصله مرتب شده باشد. و در مرحله iام، عنصر iام را با کل آرایه. حال از مرحله i-1 مقایسه کرده و در جای خود قرار می‌دهیم به‌طوری که آرایه حاصل مرتب شده باشد.

در این الگوریتم نیز میزان مقایسه مانند دو الگوریتم ذکر شده برابر n*(n-1)/2 است، در بهترین شرایط داده‌ها مرتب شده هستند، که در این حالت تعداد مقایسه‌ها برابر n-1 است و هیچ جابه‌جایی نیز صورت نمی‌پذیرد، مرتبه اجرایی این الگوریتم در بهترین و بدترین شرایط به ترتیب به صورت زیر است:

O(N) مقایسه، O(1) جا به جایی

O(N^2) مقایسه ، O(N^2) جا به جایی

د) مرتب‌سازی ادغامی

اساس این الگوریتم از روش تقسیم و حل برای مرتب سازی استفاده می‌کند، در این روش مساله به چند مساله کوچکتر تقسیم می‌شود، و با حل هر کدام از این مساله‌های کوچک و ترکیب آنها با هم مساله اصلی حل می‌شود. پس می‌توان پی‌برد که بخشی از این الگوریتم بصورت بازگشتی پیاده‌سازی می‌شود، نکته‌ای که قبل از توضیح روش کار باید در نظر گرفت بحث ترکیب است، در این الگوریتم حاصل هر مرحله با حاصل‌های دیگر باید ترکیب شده تا نتیجه درست حاصل شود. در این بحث از توضیح این الگوریتم صرف نظر می‌کنیم ولی این الگوریتم برای دو آرایه x[s,m] و y[m+1,n] از مرتبه O(n-s+1) است که n-s+1 تعداد عناصری هستند که با هم ترکیب شده‌اند.

شرح الگوریتم

در مرحله اول داده‌ها به N آرایه 1 عضوی تقسیم می‌شوند و سپس عناصر دو به دو با هم ادغام می‌شوند تا n/2 آرایه دو عضوی حاصل شود (اگر n عددی فرد باشد یک آرایه تک عضوی پدید می‌آید)، سپس این n/2 آرایه را دو به دو با هم ترکیب کرده تا به یک لیست n عضوی مرتب برسیم، از این رو به حداکثر Log n مرحله جهت مرتب‌کردن آرایه نیاز دارد، مرتبه اجرایی این الگوریتم همواره O(n*Log n) است، معمولا از این الگوریتم برای فایل‌ها استفاده می‌کنند.

A-Sorting-1

ح) مرتب‌سازی درختی

این مرتب‌سازی بر اساس درخت BST (درخت جستجو دودویی) انجام می‌شود، ابتدا در مورد درخت دودویی توضیح مختصری می‌دهیم، درخت جستجوی دودویی یک درخت دودویی است که می‌تواند تهی باشد، اگر تهی نباشد دارای خواص زیر است، مقدار هر گره بزرگتر از زیر درخت سمت چپ و کوچکتر از زیر درخت سمت راست آن است. هر گره دارای یک کلید است و کلیدها منحصر به فرد هستند (درخت جستجوی دودویی دارای عضو تکراری نیست).

درج هر داده در درخت BST به مدت O(Log N) انجام می‌پذیرد و درج n داده O(n*Log n) انجام می‌گیرد پیمایش inorder درخت جستجوی دودویی باعث نمایش لیست مرتب شده بصورت صعودی می‌شود.

بدترین وضیعت در درخت جستجوی دودویی زمانی است که داده‌های ورودی به‌صورت مرتب شده باشند (چه صعودی چه نزولی)، که درخت حاصل بصورت اریب ظاهر می‌شود در این حال اگر داده‌های تکراری نباشند برای درج n(n-1)/2 مقایسه باید انجام شود و مرتبه زمانی درج داده ها بصورت O(N2) است.

بهترین حالت برای این الگوریتم زمانی است که داده ها نا مرتب بوده، که عمق درخت در حال متوازن (Log(n,2 قرار گیرد، در نتیجه زمان درج n داده همانطور که گفته شد برابر O(nLog n) است و زمان مرتب سازی برابر O(n*Log(n,2)) است.
Сialis
جمعه 26 مرداد 1397 12:59 ب.ظ
Great weblog right here! Additionally your website so much
up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink on your host?
I want my site loaded up as fast as yours lol
кредит онлайн срочно
جمعه 21 اردیبهشت 1397 08:29 ب.ظ
кредит без отказа онлайн
круглосуточный онлайн кредит
на карту
кредиты на карту круглосуточно
займ на карту 24 7
онлайн кредит на карту без отказа украина
круглосуточно украина
займ не выходя из дома без отказа
микрозайм онлайн без отказа на
банковскую карту
резинка для фитнеса купить розетка
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:17 ب.ظ
фитнес резинки купить украина
лента эспандер для фитнеса
эспандер ленточный купить
купить фитнес резинки в украине
фітнес резинки україна
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:50 ق.ظ

Superb material. With thanks!
i recommend cialis generico where do you buy cialis online prescriptions cialis cialis y deporte cialis venta a domicilio buy cialis when will generic cialis be available bulk cialis acheter du cialis a geneve cialis savings card
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:02 ق.ظ

You actually suggested that superbly!
cialis manufacturer coupon prezzo cialis a buon mercato interactions for cialis what is cialis safe dosage for cialis cialis generico online price cialis best achat cialis en suisse canadian discount cialis buy cialis online cheapest
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:26 ب.ظ
من این پست را به طور کامل در مورد شباهت بیشتر تکنولوژی های اخیر و پیشین خواندم
مقاله شگفت انگیز
heroes atlan hack
جمعه 4 اسفند 1396 08:02 ب.ظ
وبلاگ فوق العاده! آیا برای نویسندگان مشتاق مفید است؟

من امیدوارم که به زودی وبسایت خود را شروع کنم، اما من کمی از همه چیز گم شده ام.

آیا شما پیشنهاد می کنید با یک پلت فرم رایگان مانند وردپرس یا
برای گزینه پرداختی بروید؟ گزینه های زیادی وجود دارد که من کاملا از بین می رود..
هر ایده؟ کودوس!
Joellen
یکشنبه 3 دی 1396 01:31 ق.ظ
You are so cool! I don't think I have read something like this before.

So wonderful to discover somebody with a few original thoughts on this subject.

Seriously.. many thanks for starting this up. This site is one thing that's needed on the web, someone with some originality!

personal blog (Joellen)
http://miramirincon.blogspot.com/
Bernd
جمعه 17 آذر 1396 10:45 ب.ظ
We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable info to work on. You've performed
an impressive process and our entire community shall be thankful
to you.
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 08:55 ق.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is
getting more from this web site, and your views are good
designed for new visitors.
Foot Issues
جمعه 13 مرداد 1396 08:39 ب.ظ
Wow, marvelous weblog layout! How long have you been blogging for?

you made running a blog look easy. The overall look of your site is magnificent, let
alone the content material!
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:10 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا نه نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است
را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما که می توانید انجام من را مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
http://frankmalmberg.over-blog.com/2014/11/causes-of-top-of-foot-pain-and-treatment-options.html
یکشنبه 4 تیر 1396 11:57 ق.ظ
Since the admin of this web site is working, no uncertainty very soon it will
be well-known, due to its feature contents.
wileytanazofwmj.jimdo.com
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 01:24 ب.ظ
Thanks for finally writing about >آموزش رایانه -
الگوریتم چیست؟ <Loved it!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 05:27 ق.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate to this fantastic blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will
talk about this website with my Facebook group. Talk soon!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:07 ق.ظ
whoah this blog is fantastic i really like reading your articles.
Keep up the great work! You realize, a lot of individuals are searching round for this information, you
could help them greatly.
manicure
یکشنبه 6 فروردین 1396 08:29 ب.ظ
Hi, its fastidious article on the topic of media print, we all know
media is a impressive source of facts.
فرزاد
سه شنبه 25 مهر 1391 11:59 ب.ظ
منابعی كه بتوان دررابطه با الگوریتم بیشتر آشنا شد را معرفی نمایید 0باتشكر
عکاسباشی
یکشنبه 25 دی 1390 09:03 ق.ظ
سلام
من فقط از تعریف الگوریتم استفاده کردم از بقیش سر در نیاوردم
رشته خیلی سختی دارید
فرهاد
دوشنبه 27 دی 1389 08:18 ب.ظ
salam
khaste nabashin
didam kasi nazar nadade goftam ye nazar bedam !
jedan kare khobi kardin babate amozesh ama bishtar bayad talash konin
ama tarhe khobie
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر